Kalendarium historyczne

Grudzień 1998
Utworzenie PROReM Sp. z o.o.  Firma powstaje pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Remontowo-Montażowych Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach „PROReM" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i może działać pod nazwą skróconą „PROReM" Sp. z o.o.  Jedynym Wspólnikiem są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. a kapitał zakładowy spółki wynosi 4.225.000 zł. Organami spółki są Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki.


Styczeń 2001
Połączenie Przedsiębiorstwa Robót Remontowo-Montażowych Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach „PROReM" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z inną spółką należącą do Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. tj. z Zakładem Remontów Specjalistycznych „REMZAT” 
sp. z o.o. Spółką przejmującą jest PROReM Sp. z o.o. W wyniku połączenia kapitał zakładowy zostaje podwyższony i wynosi 5.553.600 zł.


Grudzień 2001
Zmiana nazwy przedsiębiorstwa. Od tej pory spółka działa pod firmą „PROReM" spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, nazwa skrócona „PROReM" Sp. z o.o. 


Maj 2002
Spółka poszerza działalność o prace likwidacyjne, demontażowe instalacji, na bazie ludzi i sprzętu przekazanego przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.


Sierpień 2004
W Spółce utworzone zostały nowe działy: Biuro Konstrukcyjne, Laboratorium Metalograficzne 
i Zespół Wibroakustyki, na bazie ludzi i sprzętu przekazanego przez Zakłady Azotowe 
w Tarnowie-Mościcach S.A.


Październik 2011
Udziały w Spółce (100%) obejmuje Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o.


Luty 2012
Spółka działa pod firmą PROReM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nazwa skrócona PROReM Sp. z o.o. Organami spółki są Zgromadzenie Wspólników i Zarząd Spółki.


Lipiec 2012
Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o połączeniu PROReM Sp. z o.o. ze spółkami Rekom sp. z o.o. i ZAK Serwis sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla. 


Sierpień 2012
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia rejestruje połączenie. Spółką przejmującą jest PROReM 
sp. z o.o. W wyniku połączenia kapitał zakładowy zostaje podwyższony i wynosi 11.566.600 zł.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.