Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych
Katarzyna Krokosz
IOD.Prorem@grupaazoty.com


„Celem wypełnienia podstawowego obowiązku nałożonego na administratorów danych osobowych na mocy art. 13 - 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane „RODO”) oraz w trosce o Państwa dobra osobiste, Spółka GA Prorem, jako Administrator Państwa danych osobowych przekazuje poniższe klauzule informacyjne dot. zasad i praw przetwarzania danych osobowych:

- oferentów,- kontrahentów,- gości,- dot. rekrutacji,
Prosimy o zapoznanie z odpowiednią klauzulą informacyjną.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zastosowanie mają dane kontaktowe funkcjonującego w GA Prorem Sp. z o. o. Inspektora ochrony Danych, podane powyżej.”


Celem realizacji Państwa praw, prosimy o skierowanie uzupełnionego formularza pn. FORMULARZ ŻĄDANIA REALIZACJI PRAW (opublikowanego poniżej) za pośrednictwem wskazanego powyżej, dedykowanego adresu kontaktowego email.Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.