Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Działania

W celu realizacji założeń zrównoważonego rozwoju, pozostając w poczuciu obowiązku o zachowanie środowiska w dobrym stanie dla obecnego i przyszłych pokoleń - spółka PROReM sp. z o.o. podejmuje działania polegające na:

  • nadzorowaniu oddziaływania na środowisko,
  • zapewnieniu właściwej gospodarki odpadami, 
  • opracowaniu szeregu Instrukcji systemowych dot. obszarów środowiskowych w ramach funkcjonującego ZSZ, w tym: monitorowanie aspektów środowiskowych, wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych, roczne analizy dot. środowiska i wpływu na środowisko, przekazywanie informacji do organów państwowych o rodzaju i ilości odpadów wytworzonych
    w danym roku, o zakresie korzystania ze środowiska.

Ponadto, gospodarując odpadami, Spółka współpracuje wyłącznie z Firmami posiadającymi odpowiednie uprawnienia dotyczące składowania i utylizacji odpadów.

Wyszukiwarka