Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Realizacje
Realizacje
Wybrane realizacje Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o.Rozwiń
 • Wykonanie i montaż aparatów technologicznych (6 szt.) do ZGH Bolesław,
 • Modernizacja zbiornika biogazu V-12000m3 w dla WUCH PZL Dębica,
 • Stokaż chlorku winylu – orurowanie stokażu w Azotach Tarnów,
 • Odtworzenie pieca do spalania siarki i kotła utylizatora w Azotach Tarnów,
 • Intensyfikacja Wytwórni Tarnoformu w Azotach Tarnów,
 • Rozbudowa węzła żywic krezolowych i półtechniki w ZTS ERG S.A. w Pustkowie,
 • Budowa Instalacji Hydrorafinacji Parafin w Rafinerii Trzebinia,
 • Modernizacja pomp i układu wody zasilającej ECII w ZAT S.A.,
 • Prefabrykacja i montaż stacji redukcyjnej gazu koksowniczego w Koksowni „Przyjaźń”,
 • Budowa Instalacji Mechanicznej Granulacji Nawozów Saletrzakowych w Nitrogenmuvek ZRt
  w Petfurdo na Węgrzech dla PROCHEM S.A..
 • Intensyfikacja Poliamidu 6 do 45tt/r w Azotach Tarnów,
 • Instalacja technologiczna na obiekcie Odwodnienia smoły Wydziału Produkcji Węglopochodnych w Koksowni „Przyjaźń”,
 • Modernizacja i intensyfikacja Wytwórni Kaprolaktamu do 93tt/r w Azotach Tarnów,
 • Instalacja Mechanicznej Granulacji Nawozów Saletrzanych 1200 t/d w Azotach Tarnów,
 • Modernizacja Młynowni Dolomitu w Azotach Tarnów,
 • Budowa instalacji etanolu w ZPE w Goświnowicach koło Nysy, 
 • Wykonanie rurociągów technologicznych dla KB Pomorze na terenie Grupy LOTOS S.A.,
 • Remont instalacji utylizacji utleniacza paliwa rakietowego dla JRCh sp. z o.o.,
 • Budowa instalacji wytwórni oksyalkitatów dla PCC Rokita S.A. w Płocku,
 • Intensyfikacja Wytwórni Tworzyw Modyfikowanych  - Linia nr 5 w Azotach Tarnów,.
 • Wykonanie rurociągów podłączeń zewnętrznych wodoru, wody obiegowej i innych na zadaniu nr I-2010/005 Instalacji Wodoru w Azotach Tarnów,
 • Dostosowanie węzła rozładunku fenolu z cystern na rampie rozładowczej  do wymogów TDT
  w Azotach Tarnów,
 • Dostosowanie urządzeń przeładunkowych dla cykloheksanolu, cykloheksanonu,  cykloheksanu i frakolu do wymogów TDT w Azotach Tarnów,
 • Modernizacja i intensyfikacja wytwórni Kaprolaktamu do 101300 t/r – Rektyfikacja kaprolaktamu z pogonów wtórnych w Azotach Tarnów,
 • Budowa stanowisk rozładowczo-nalewczych kwasu azotowego stężonego, technicznego i nitroz wraz z rozbudowa stokażu oleum w Azotach Tarnów,
 • Dostosowanie kolejowego i samochodowego węzła przeładunkowego przy K12 do wymogów TDT w Azotach Tarnów,
 • Wykonanie rurociągu gazu lokalnego „R” oraz estakad dla Instalacji wodoru w Azotach Tarnów,
 • Wykonanie ok. 14 szt. aparatów ciśnieniowych dla FARMUTIL HS,
 • Wykonanie rurociągu oleum z WKS na Wydział Laktamu w systemie „pod klucz” w Azotach Tarnów,Przebudowa Bramy nr 6 i budowa parkingu na samochody ciężarowe w Azotach Tarnów – w trakcie,
 • Modernizacja Wytwórni Kwasu Siarkowego w zakresie przełożenia rurociągów technologicznych w Azotach Tarnów,
 • Remont drogi C w Azotach Tarnów,
 • Modernizacja procesu przegrupowania Beckmanna w Azotach Tarnów – w trakcie,
 • Wykonanie i montaż aparatów na zadaniu „Destylacja pozostałości rektyfikacji cykloheksanolu z palladu w Azotach Tarnów – w trakcie,
 • Roboty fundamentowe dla Wytwórni Kwasu Siarkowego i Oleum w Azotach Tarnów
  –  w trakcie,
 • Zabezpieczenie azotu bezpieczeństwa P=20MPa dla instalacji syntezy amoniaku II Azotach Tarnów  – w trakcie.
Realizacje zakładów z Kędzierzyna-Koźla, jako ZAK Serwis sp. z o.o.Rozwiń
 • Ewakuacja węgla aktywnego z absorberów oraz zasypanie absorberów węglem Zleceniodawca: Drukarnia Bauer,
 • Ewakuacja złoża perlitu ze zbiorników Zleceniodawca: BOC Ostrowiec Świętokrzyski,
 • ZAK - przenoszenie aparatów z budynku 443 w związku z modernizacją instalacji klejów Zleceniodawca: ZAK,
 • GM Opel Gliwice – zabudowa nowego systemu rozprowadzenia farby BC wraz z wykonaniem mieszalnika V= 0.3 m3 Zleceniodawca: GM Opel,
 • GM Opel Gliwice – wykonanie i montaż układy dozowania pasty ELPO Zleceniodawca: GM Opel,
 • Hardex- Krosno Odrzańskie – remont pompy próżniowej kompozytami Belzona Zleceniodawca: Hardex,
 • ZAK - instalacja Mocznika – wymiana króćca w autoklawie ciśnieniowym 32 MPa Zleceniodawca: ZAK,
 • ZAK - instalacja Mocznika – wymiana wieńca zębatego suszarki wraz z napędem Zleceniodawca: ZAK,
 • ZAK - instalacja Mocznika – wymiana wieńca zębatego suszarki z napędem Zleceniodawca: ZAK,
 • ZAK- instalacja Alkoholi – remont przylgi wymiennika – postój Zleceniodawca: ZAK,
 • Petrochemia Blachownia – montaż systemu zrzutów z zaworów bezpieczeństwa i konstrukcji pochodni Zleceniodawca: Petrochemia Blachownia,
 • Remont przesiewacza piasku dla Kopalni Piasku Kotlarnia Zleceniodawca: ZAK,
 • ZAK - instalacja Aldehydów – laserowe osiowanie pomp przyrządem Easy Laser Zleceniodawca: ZAK,
 • Zak. Koksownicze Zdzieszowice – montaż konstrukcji hali chłodziarek amoniakalnych w ramach zlecenia ZAMPAP-Mostostal Zleceniodawca: ZAMPAP-Mostostal,
 • Cukrownia Polska Cerekiew –- prace spawalnicze przy montażu zbiornika wysłodek V=10000 m3 w ramach zlecenia Chemadex - Warszawawa Zleceniodawca: Chemadex,
 • ZAK prace warsztatowe - remont pompy wody obiegowej 80D30 z instalacji mocznika Zleceniodawca: ZAK,
 • ZAK prace warsztatowe – napawanie kopuły wymiennika B1-2 z instalacji mocznika Zleceniodawca: ZAK,
 • Remont instalacji przemysłowych ZAK – instalacja bezwodnika ftalowego/Montaż chłodnicy powietrznej oleju Zleceniodawca: Zakłady Azotowe Kędzierzyn
 • Wymiana kompensatorów – Huta Częstochowa Zleceniodawca: Modertech sp. z o.o.
 • Wykonywanie komór mieszania Reaktora Syntezy Amoniaku Zleceniodawca: ZAK,
 • Wymiana silników na stanowiskach dynamometrów Zleceniodawca: Apator Control sp. z o.o.,
 • Wymiana uszczelki głównej na aparacie B1-1 na instalacji Mocznika Zleceniodawca: ZAK,
 • Wymiana chłodnicy 1rząd 2° na instalacji BKF Zleceniodawca: Oxoplast,
 • Realizacja inwestycji do instalacji produkcji roztworu mocznika do oczyszczania spalin w silnikach diesla dla Jednostki Biznesowej Nawozy w ZAK S.A. Zleceniodawca: ZAK,
 • Wykonanie montażu kruszarek walcowych na terenie ZAK S.A.  Zleceniodawca: ZAK.
Realizacje zakładów jako Rekom sp. z o.o.Rozwiń
 • Adaptacja uszczelnień gazowych do cyrkulatora Demag syntezy amoniaku ZAK,
 • Modernizacja regulacji turbiny napędu cyrkulatora Demag syntezy amoniaku ZAK,
 • Modernizacja układu sprężania oraz układu korbowo tłokowego kompresora Demag nr 7 ZAK,
 • Przebudowa kompresorów tłokowych na inne medium oraz zmiana lokalizacji dla Messer Polska Szczecin,
 • Remonty wirników maszyn wirowych odśrodkowych, osiowych oraz turbin,
 • Badanie osadzania łopatek turbin,
 • Obtaczanie łożysk ślizgowych maszyn wysokoobrotowych jednokadłubowych,
 • Regeneracja uszczelnień mechanicznych sprężarek i pomp,
 • Produkcja uszczelek grafitowych okuwanych.
Wyszukiwarka