Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
O zrównoważonym rozwoju

Spółka PROReM w pełni identyfikuje się z założeniami idei zrównoważonego rozwoju, zdefiniowanego jako „…rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.”

Spółka jest świadoma konsekwencji, jakie jej działalność może powodować dla otoczenia. Odpowiedzialność za środowisko naturalne  znalazła odzwierciedlenie we wdrożeniu międzynarodowej normy zarządzania środowiskowego, dzięki której możliwe jest utrzymanie i doskonalenie efektów działalności środowiskowej. 
Polityka środowiskowa PROReM sp. z o.o. to przestrzeganie i stosowanie obowiązujących wymagań prawnych oraz dążenie do zwiększania efektywności bez szkody dla otoczenia.

Wyszukiwarka