Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Jubileusz 15-lecia powstania Grupy Azoty PROREM
20.02.2014
Jubileusz 15-lecia powstania Grupy Azoty PROREM
8 lutego br. w Centrum Kultury Wsi Polskiej im. Wincentego Witosa w Wierzchowicach odbyło się uroczyste spotkanie, podsumowujące obchody jubileuszu 15-lecia powstania spółki Grupa Azoty PROREM sp. z o.o.

W tej niecodziennej jubileuszowej uroczystości uczestniczyło – poza gospodarzami wieczoru w osobach obecnego zarządu spółki – wiele znamienitych gości, reprezentujących spółki wchodzące w skład Grupy Azoty. Swą obecnością zaszczycili nas również członkowie zarządów spółki poprzednich kadencji, partnerzy biznesowi oraz kadra zarządzająca i pracownicza spółki, a także przedstawiciele związków zawodowych.

Spotkanie otworzył prezes zarządu Grupy Azoty PROREM Artur Sebesta, który na wstępie przedstawił historię spółki od momentu jej powstania (grudzień 1998 r.) w wyniku wyłączenia Wydziału Mechanicznego ze struktury ówczesnych Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., poprzez zmiany restrukturyzacyjne zachodzące w spółce w kolejnych latach jej funkcjonowania, ze szczególnym uwzględnieniem zmian konsolidacyjnych, mających miejsce w sierpniu 2012 r., kiedy to spółka Grupa Azoty PROREM sp. z o.o. połączyła się z pokrewnymi kędzierzyńskimi podmiotami: „REKOM” sp. z o.o. i ZAK SERWIS sp. z o.o. Dzięki przeprowadzonej konsolidacji powstał jeden z najważniejszych podmiotów, realizujących usługi o charakterze serwisowo-remontowym dla całej Grupy Azoty.

– „Obchodzony jubileusz 15-lecia spółki to nie tylko sukces kadry zarządzającej, ale przede wszystkim to wynik wieloletniego, ogromnego trudu pracy i zaangażowania kadry pracowniczej Grupy Azoty PROREM” – podkreślił w swoim przemówieniu prezes Sebesta. Na potwierdzenie tych słów, w dowód uznania za sumienną i rzetelną pracę, zaangażowanie i nienaganną postawę, zarząd spółki wręczył zasłużonym pracownikom pamiątkowe statuetki. Okolicznościowymi statuetkami uhonorowani zostali także członkowie zarządów spółki poprzednich kadencji, przyjmując od swych następców podziękowania za zaangażowanie i cenny wkład wniesiony w rozwój spółki jubilatki.Spotkanie podsumowujące jubileusz Grupy Azoty PROREM było także okazją do życzeń na kolejne lata i powinszowań w związku z osiągniętymi przez spółkę sukcesami. Gratulacje złożyli osobiście m.in. wiceprezesa zarządu Grupy Azoty S.A. Witold Szczypiński, członek zarządu Grupy Azoty S.A. Artura Kopeć, prezes zarządu Grupy Azoty ZAK S.A. Adam Leszkiewicz, wiceprezes zarządu Grupy Azoty ZAK S.A. Krzysztof Kamiński, prezes zarządu Grupy Azoty PKCh sp. z o.o Jerzy Woliński, członek zarządu Grupy Azoty PKCh sp. z o.o Beata Kurbiel oraz przedstawiciele NSZZ Pracowników w Grupie Azoty Stanisława Rzepka i Marek Panek.

Punktem kulminacyjnym oficjalnej części uroczystości był występ kabaretu OT.TO, którego repertuar zachwycił całą publiczność, o czym świadczyły żywiołowe reakcje uczestników oraz gromkie brawa dla artystów. Podsumowaniem wieczoru była uroczysta kolacja. 

Wyszukiwarka