Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Aktualności
Kolejny pozytywny kwartał dla Grupy Azoty

Grupa Azoty zakończyła okres trzeciego kwartału 2015 roku przychodami ze sprzedaży na poziomie 2,4 mld zł (wobec 2,3 mld zł w IIIQ 2014r.) przy zysku netto na poziomie 82 mln zł (wobec 9 mln zł w IIIQ 2014r.).

09.11.2015
Paweł Jarczewski laureatem nagrody "Polski Kompas 2015"
Paweł Jarczewski, prezes Grupy Azoty, został nagrodzony przez "Gazetę Bankową", najstarszy polski magazyn ekonomiczny.
12.10.2015
Grupa Azoty Głównym Partnerem Polskiego Związku Narciarstwa
Grupa Azoty największa polska firma chemiczna i jeden z największych mecenasów polskiego sportu zacieśnia swoją współpracę z Polskim Związkiem Narciarstwa.
31.07.2015
Raport Zintegrowany Grupy Azoty 2014
Grupa Azoty opublikowała raport zintegrowany za 2014 r. opracowany zgodnie z najnowszymi standardami Global Reporting Initiative G4. Jest to już drugi raport zintegrowany, a jego przygotowanie wg międzynarodowych wskaźników GRI stanowi dowód, iż spełnia on najwyższe światowe standardy. Wydawnictwo zostało zaprezentowane 18 czerwca podczas posiedzenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
18.06.2015
Prezes Jarczewski prezesem w strukturach IFA
Paweł Jarczewski, Prezes Zarządu Grupy Azoty objął funkcję Prezesa Komitetu ds. technicznych, utrzymania i bezpieczeństwa produkcji w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Przemysłu Nawozowego (Chairman of IFA’s Technical & SHE Committee).
10.06.2015
EBI i EBOR zapewnią finansowanie strategicznych inwestycji Grupy Azoty
LONDYN, 28 MAJA 2015 – Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) udzieliły finansowania dla strategicznych inwestycji największej polskiej firmy chemicznej, Grupy Azoty.
28.05.2015
Wyszukiwarka