Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Badania

Realizując Art. 32c pkt. 2 Ustawy Prawo Atomowe (Dz. U. 2021 poz. 1941) w związku z działalnością związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące w  Grupa Azoty Prorem sp. z o.o., informuję, że na podstawie odczytów dawkomierzy indywidualnych oraz pomiarów środowiska pracy, w 2022 roku pracownicy nie otrzymali dawek przekraczających ograniczniki dawek dla ww. działalności.

W związku z prowadzoną działalnością związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące przez  Grupa Azoty Prorem sp. z o.o. ogół ludności nie otrzymał dawek przekraczających przewidziane ograniczniki dawek.

Ponadto działalność  Grupa Azoty Prorem sp. z o.o.  związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie miała negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz nie powodowała uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska.

Wyszukiwarka