Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Historia
Styczeń 2014 Grupa Azoty Prorem Formalna zmiana dotycząca siedziby Spółki GA PROREM Sp. z o.o. z Tarnowa na Kędzierzyn-Koźle
Marzec 2013 Grupa Azoty Prorem Zmiana nazwy Spółki na Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o.
sierpień 2012 Grupa Azoty Prorem Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia rejestruje połączenie. Spółką przejmującą jest PROReM sp. z o.o. W wyniku połączenia kapitał zakładowy zostaje podwyższony i wynosi 11.566.600 zł
Lipiec 2012 Grupa Azoty Prorem Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o połączeniu PROReM Sp. z o.o. ze spółkami Rekom sp. z o.o. i ZAK Serwis sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla.
Luty 2012 Grupa Azoty Prorem Spółka działa pod firmą PROReM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nazwa skrócona PROReM Sp. z o.o. Organami spółki są Zgromadzenie Wspólników i Zarząd Spółki.
Październik 2011 Grupa Azoty Prorem Udziały w Spółce (100%) obejmuje Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o.
sierpień 2004 Grupa Azoty Prorem W Spółce utworzone zostały nowe działy: Biuro Konstrukcyjne, Laboratorium Metalograficzne i Zespół Wibroakustyki, na bazie ludzi i sprzętu przekazanego przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
grudzień 2001 Grupa Azoty Prorem Zmiana nazwy przedsiębiorstwa. Od tej pory spółka działa pod firmą „PROReM" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nazwa skrócona „PROReM" Sp. z o.o.
styczeń 2001 Grupa Azoty Prorem Połączenie Przedsiębiorstwa Robót Remontowo-Montażowych Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach „PROReM" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z inną spółką należącą do Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. tj. z Zakładem Remontów Specjalistycznych „REMZAT” sp. z o.o. Spółką przejmującą jest PROReM Sp. z o.o. W wyniku połączenia kapitał zakładowy zostaje podwyższony i wynosi 5.553.600 zł
grudzień 1998 Grupa Azoty Prorem Utworzenie PROReM Sp. z o.o. Firma powstaje pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Remontowo-Montażowych Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach „PROReM" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i może działać pod nazwą skróconą „PROReM" Sp. z o.o. Jedynym Wspólnikiem są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., a kapitał zakładowy spółki wynosi 4.225.000 zł. Organami spółki są Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki.
Wyszukiwarka