Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Uprawnienia i certyfikaty
Nadane przez jednostkę Rodzaj certyfikatu, uprawnienia i zakresNumer i data ważności dokumentu
UDT-CERT W-WA PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004 CSJSB/900/2019 Ważne do 25.04.2020
UDT-CERT W-WA ISO 3834-2:2005 CSW/900/2017 Ważne do 24.04.2020
TDT wytwarzanie, wytwarzanie poprzez montaż, modernizacja i naprawa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz wytwarzania ich elementów TDT.T22-5900-10359/19 Ważne do 08.04.2023
UDT CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI PN-EN 1090-1+A1:2012 IDT EN 1090:1:2009+A1:2011 1433-CPR-0081
UDT OPOLE CERTYFIKAT A2 w zakresie wytwarzania urządzeń ciśnieniowych 62186/JN/001/04 Ważne do 19.12.2017
UDT-CERT W-WA ISO 17025:2005 LBU-107/25-19 Ważne do 26.08.2021
UDT NAPRAWA zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociagów pary łączących kocioł z turbogeneratorem,  rurociagów technologicznych do materiałów palnych, rurociagów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników stałych ciśnieniowych UC-25-39-N/5-13 Ważne bezterminowo
UDT WYTWARZANIE ELEMENTÓW urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych UC-25-39-E/3-13 Ważne bezterminowo
UDT WYTWARZANIE zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych UC-25-39-W/5-13 Ważne bezterminowo
Wyszukiwarka