Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Polityka jakości

Zintegrowany System Zarządzania

  • System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008
  • System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2004
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normami PN-N-18001:2004
  • Wymagania Jakości w Spawalnictwie zgodnie z normą 3834-2:2005
  • Wymagania dotyczące Kompetencji Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005
Wyszukiwarka